Your Cart

Customize Your Setup


Customize Your Setup - Accessories


Customize your Setup - Upgrade

Joovv Solo

Joovv Solo

$ 1,195.00

Mobile Stand

Mobile Stand

$ 395.00

Mini Stand

Mini Stand

$ 95.00


Joovv Upgrades

Joovv Mini Upgrades

Joovv Mini Upgrades

From $ 95.00

Joovv Solo Upgrades

Joovv Solo Upgrades

On Sale from $ 1,000.00 Regular price
$ 1,195.00

Joovv Duo Upgrades

Joovv Duo Upgrades

On Sale from $ 800.00 Regular price
$ 1,390.00

Joovv Max Upgrades

Joovv Max Upgrades

From $ 200.00

Joovv Quad Upgrades

Joovv Quad Upgrades

From $ 200.00


Legacy Products

Joovv Max

Joovv Max

$ 2,395.00

Joovv Mini

Joovv Mini

$ 495.00

Joovv Original

Joovv Original

$ 795.00


Promotions


Red Lights

Joovv™  Light

Joovv™ Light

From $ 420.00


Take a Browse

Joovv Max

Joovv Max

$ 2,395.00

Joovv Original

Joovv Original

$ 795.00

Joovv Mini

Joovv Mini

$ 495.00